Formare - Orientare - Consiliere

Formare profesionala continua pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale


In cadrul acestei masuri ne-am propus sa formam 300 de persoane in domeniul competentelor antreprenoriale prin intermediul unui program complex de formare profesionala, in vederea intierii unei afaceri. Suplimentar programului standard de formare in domeniul competentelor antreprenoriale, cursantii vor beneficia de module de management, accesare finantare, TIC, dezvoltare durabila si egalitate de sanse.

 In urma absolvirii programului de formare profesionala cursantii vor dobandi certificate de competente profesionale acreditate de CNFPA si vor avea posibilitatea de a participa la concursul Start la antreprenoriat, in cadrul caruia vor fi selectate 60 de planuri de afaceri elaborate de absolventii cursului in vederea infiintarii propriilor afaceri. Cele 60 de planuri de afaceri selectate conform metodologiei de concurs vor primi sprijin financiar in vederea infiintarii si vor beneficia de asistenta gratuita timp de 4 luni.

Sesiunilor de formare se vor desfasura in patru serii pentru grupe de cate 28 de cursanti, pe parcursul a 11 luni in toate regiunilor vizate de proiect, respectiv Sud Muntenia, Nord Vest si Bucuresti Ilfov, dupa cum urmeaza:

 Seria 1: noiembrie – decembrie 2011

✓ Bucuresti

✓ Deva

✓ Campulung

✓ Moreni

 Seria 2: ianuarie – februarie 2012

✓ Bucuresti

✓ Deva

✓ Pitesti

✓ Campulung

 Seria 3: martie – april 2012

✓ Bucuresti

✓ Deva

 Seria 4: mai 2012 

✓ Bucuresti

Pana la finalul lunii februarie 2012, rezultate intermediare obtinute in urma aplicarii acestei masuri in cadrul proiectului pot fi sintetizate dupa cum urmeaza:

✓ 110 participanti au primit certificat de competente profesionale pentru absolvirea cu succes a primei serii de formare din cadrul cursului de dezvoltare competente antreprenoriale, desfasurat in perioada 07 noiembrie 2011 – 15 decembrie 2011

✓ in urma finalizarii seriei 2 de formare, desfasurata in perioada 16 ianuarie 2012 – 14 februarie 2012, 105 someri si persoane aflate in cautarea unui loc de munca au primit certificatul de competente profesionale in domeniul dezvoltarii antreprenoriale

 ✓ din cele 215 planuri de afaceri evaluate in cadrul competitiei Start la antreprenoriat! au fost selectate 36 de planuri de afaceri in vederea  acordarii de sprijin financiar pentru infiintare si asistenta gratuita timp de patru luni. Au fost semnate contracte de finantare cu zece absolventi a caror planuri de afaceri au fost selectate, acestia provenind din toate regiunile vizate de proiect.