Despre proiect

Proiectul "Start la Antreprenoriat! – reducerea somajului prin stimularea dezvoltarii de noi afaceri din randul somerilor si creare de noi locuri de munca" este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Prin intermediul activitatilor ce se vor derula pe parcursul a 30 de luni, proiectul isi propune sa contribuie la dezvoltarea resursei umane prin sprijinirea si promovarea antreprenoriatului, in vederea accesului si dezvoltarii sustenabile in ocupare, pe o piata a muncii flexibila si inclusiva.

Obiectivele proiectului se axeaza pe trei directii majore de interventie:
• Imbunatatirea gradului de informare si constientizare a grupului tinta (someri, persoane in cautarea unui loc de munca) asupra oportunitatilor de initiere de noi afaceri in cele trei regiuni de dezvoltare vizate de proiect;
• Cresterea numarului de beneficiari de masuri integrate de ocupare a fortei de munca din randul somerilor (inclusiv tineri si de lunga durata) si persoanelor in cautarea unui loc de munca, in perspectiva inceperii unei afaceri sau a unei activitati independente;
• Dezvoltarea culturii antreprenoriale si cresterea numarului de persoane ce demareaza afaceri sau activitati independente in cele trei regiuni de dezvoltare, in scopul crearii de noi locuri de munca si obtinerii unei rate cat mai mari de ocupare.

Activitatile principale ale proiectului se refera la:
• Dezvoltarea de centre regionale de sprijin a initialivelor regionale si locale pentru facilitarea accesului la informatii relevante privind piata muncii si integrarii/reintegrarii pe piata muncii, din perspectiva dezvoltarii antreprenoriatului;
• Organizarea si implementare evenimente si actiuni in sprijinul promovari initiativelor locale si regionale, din perspectiva unei abordari unitare in vederea stimularii ocuparii, inclusiv a mobilitatii geografice si ocupationale a fortei de munca;
• Organizarea de vizite de studiu in state UE in vederea unui transfer de bune practici si experiente privind modalitati inovatoare de masuri active adresate somerilor, in special a celor de lunga durata, cu accent pe situatiile dificile create de criza economica mondiala;
• Elaborarea unui ghid de bune practici si programe inovatoare in prevenirea si combaterea somajului prin sprijinirea dezvoltarii antreprenoriatului la nivel regional si local;
• Derularea unei campanii de informare si constientizare a grupului tinta, asupra posibilitatilor de dezvoltare de noi afaceri si selectarea zonelor de actiune cu potential de dezvoltare;
• Furnizarea unui program de cursuri de formare in domeniul dezvoltarii antreprenoriatului si dezvoltarii personale, precum si a unui program de asistenta pentru initierea si dezvoltarea unei afaceri, inclusiv asistenta privind modalitatea de accesare si utilizare a oportunitatilor de finantare.

Aria de interventie a proiectului se rasfrange asupra judetelor din regiunile Vest, Sud Muntenia si Bucuresti-Ilfov, si vizeaza urmatoarele categorii de grup tinta:
- Persoanele in cautarea unui loc de munca
- Someri
- Someri de lunga durata
- Tineri someri
Rezultate asteptate:
• 1000 persoane informate despre proiect si activitatile acestuia prin intermediul celor 6 conferinte regionale de informare si diseminare implementate in cele 3 regiuni ale proiectului: Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia si Vest
• 500 persoane implicate in masuri de orientare si consiliere
• 300 persoane formate in domeniul dezvoltarii antreprenoriatului, precum si a managementului de proiect, IT&C, accesarii de finantari, dezvoltarii durabile si al egalitatii de sanse
• 100 de persoane instruite in domeniul dezvoltarii personale
• 60 persoane sprijinite și asistate pentru ξnființarea și dezvoltarea propriei afaceri - persoane premiate in cadrul Concursului Start la antreprenoriat! - pentru infiintarea si dezvoltarea propriei afaceri
• 60 de persoane care si-au gasit un loc de munca in urma activitatilor proiectului
• 100 de persoane care beneficiaza de masuri suplimentare de consiliere si mediere pe piata muncii
• 480 de participanti la evenimentele de informare si atelierele de lucru pentru informarea grupului tinta si a actorilor locali relevanti asupra proiectului, organizate in cele 3 regiuni ale proiectului: Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia si Vest
• 12 ateliere de lucru pentru asistarea si consilierea celor 60 de noi antreprenori pentru infiintarea si dezvoltarea propriei afaceri
• 1 Centru inter-regional pentru zona Bucuresti-Ilfov si 2 centre regionale pentru zonele Sud Muntenia si Vest infiintate si operationale - centre de sprijin a initialivelor regionale si locale pentru facilitarea accesului la informatii relevante privind piata muncii si integrarii/reintegrarii pe piata muncii, in perspectiva dezvoltarii antreprenoriatului
• 2 vizite de studiu pe temele:
1. Dezvoltarea durabila a resurselor umane prin sustinerea dezvoltarii si sustinerea antreprenoriatului in contextul crizei economice mondiale
2. Transferul de bune practici si experiente referitoare la masurile inovatoare active adresate somerilor, in mod special somerilor de lunga durata indeosebi in conditiile grele create de criza economica internationala
• 1 ghid de bune practici (Ghidul antreprenorului) elaborat si distribuit atat in format tiparit, cat si electronic
• 1 spot tv si 1 spot radio, realizate si difuzate