Despre noi

SC Synthesis Management Consultants - SMC SRL

SC Synthesis Management Consultants SMC – SRL, este o companie specializata în consultanta, management si implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile, atât prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Fondul Social European (POSDRU - FSE), cat si prin intermediul celorlalte Programe Operationale aflate in derulare.

Principalele servicii oferite de companie sunt:
• Consultanta, management si implementare proiecte europene;
• Consultanta pentru dezvoltarea resurselor umane;
• Studierea pietei si sondajul opiniei publice.

SC Synthesis Management Consultants SMC – SRL a participat la implementarea cu succes a mai multor proiecte de anvergura, precum:
- “Sprijin pentru Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse pentru pregatirea ca Autoritate de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Continuarea procesului de pregatire pentru gestionarea si implementarea Fondului Social European” PHARE – 2006/018-147.04.05.01.07.01
- “Sprijin pentru dezvoltarea pe termen mediu pentru imbunatatirea sistemului de beneficii sociale, Ucraina” EuropeAid/125937/C/SER/UA finantat din TACIS.

In cadrul proiectului, expertii nominalizati de partener vor fi implicati in sustinerea masurilor de informare si constientizare din regiunea Bucuresti - Ilfov, in derularea masurilor de formare destinate grupului tinta si in asistarea de afaceri noi infiintate prin proiect in regiunea Bucuresti-Ilfov.

Pentru mai multe informatii despre activitatea SC Synthesis Management Consultants - SMC SRL va rugam sa accesati www.synthesis-management.ro